Šest koncertů Padre Antonia Solera v nevšedním obsazení
cembalo – varhany – kladívkový klavír

Tímto projektem navazujeme na úspěšnou sérii koncertů FANDANGO a představujeme další klenoty ze španělského repertoáru pro klávesové nástroje. Solerovy koncerty jsou běžně prováděny na dva stejné nástroje: varhany, cembala, kladívkové klavíry, eventuálně moderní klavíry. My bychom rády umožnily posluchačům objevit nový svět rozmanitých zvuků využitím různých nástrojových kombinací. Nechat zaznít klavír společně
s cembalem nebo varhanami může někomu na první pohled připadat jako smělý kousek. Jsme si však jisté, že jakmile jednou uslyšíte tyto nečekané zvukové kombinace, váš sluch a vaši duši vám naplní nová paleta barev.

Padre Antonio Soler (1729 – 1783) byl jedním z nejvýznamnějších skladatelů své doby. Narodil se ve vesnici Olot v Katalánsku. Své dětství strávil
v benediktinském klášteře v Montserrat, kde byla zároveň jedna z nejstarších tradičních škol pro mladé talentované chlapce. Zde získal celistvé a rozsáhlé vzdělání nejen na poli hudebním, ale také v oboru teologie a humanitních věd. Díky svému přesvědčení a hlubokému odevzdání klášternímu životu se stal knězem. Cestoval po různých vesničkách v Katalánsku, kde vyučoval hudbě. Stal se kapelníkem Katedrály v Lleidě.
V roce 1752 začal působit jako varhaník v klášterním paláci El Escorial. Nehledě na jeho vysoké hudební vzdělání se chtěl vzdělávat dál. Studoval
u skladatelů, jež měl možnost potkat právě
v El Escorialu: José de Nebra a Domenica Scarlattiho. Právě Scarlatti ho velmi ovlivnil a nasměroval v dalším skladatelském počínání.

Věříme, že díky našemu projektu budete moci objevit krásu a rozmanitost Solerovy hudby a že vám přinese radost a potěšení.

Ludovica Mosca (IT/ES) kladívkový klavír
Lucie Guerra Žáková (CZ/ES) varhany
Petra Žďárská (CZ) cembalo