Petra Žďárská (CZ)

nejúspěšnější česká laureátka Pražského jara 2012 v oboru cembalo. Studovala na AMU a CNSMD v Lyonu ve Francii, zúčastnila se mnoha mistrovských interpretačních kurzů po celé Evropě (např. Académie de Sablé (FR), Atelier für alte Musik Aflenz (AT). V září 2012 debutovala na festivalu Mladá Praha Koncertem pro cembalo a malý orchestr B. Martinů. Dále koncertovala pro Český spolek komorní hudby spolu s vítězem Pražského jara 2012 Victorem Julien-Laferrière (violoncello), či na festivalu Tschechische Deutsche Kulturtage v německém Sebnitz. Aktuálně pokračuje v doktorandském studiu na AMU ve třídě prof. Giedrė Lukšaitė – Mrázkové. Jako téma své disertace zvolila zapomenuté cembalové a komorní skladby Josefa Antonína Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži.

Společně s Lucií Guerra Žákovou založila v roce 2013 Prague cembalo duo, které má na kontě již řadu koncertů a projektů. Mezi ty nejúspěšnější patří FANDANGO ve spolupráci se španělskou umělkyní Ludovicou Mosca a Hudební putování s Charlesem Burneyem po Evropě s herečkou a moderátorkou Českého rozhlasu Vltava Janou Trojanovou. Pravidelně také koncertuju v duu PRO ARTE BOHEMICA s hráčkou na barokní flétnu Michaelou Ambrosi, se kterou byla vybrána Nadací Český hudební fond na Prémiovou listinu mladých umělců pro koncertní sezonu 2015-2016.

Pedagogicky působí na Akademii múzických umění v Praze.

www.zdarska.com