Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ (CZ / ES)

česká cembalistka a varhanice žijící a působící v zahraničí (Francie, Španělsko), kde se již dlouhá léta věnuje propagaci české hudby.

Obor varhany vystudovala na HAMU v Praze (prof. J. Hora a doc. J. Tůma), dále na vysokých školách ve Francii CNSMDP v Pařízi (prof. O. Latry a M. Bouvard) a CESMD v Toulouse (prof. J. W. Jansen, M. Bouvard). Během studií podnikla stáž na vysoké škole HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER v Hamburku (prof. J. Ernst) a zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů doma i v zahraničí.

Obor cembalo začala studovat ve Francii na CESMD v Toulouse (ve třídě prof. Y. Uyama Bouvard) a posléze na HAMU u prof. G. Lukšaitė – Mrázkové, kde se potkala s kolegyní Petrou Žďárskou. Kromě tohoto komorního seskupení také vystupuje v duu se španělským varhaníkem Carlosem Arturo Guerra Parra na varhanních koncertech pro čtyři ruce a čtyři nohy a dvoje varhany.

Pravidelně je zvána na prestižní festivaly v České republice i v zahraničí. Mezi její poslední vystoupení patří účast na Mezinárodních hudebních festivalech Smetanova Litomyšl, Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, Festival de Músicas Contemplativas v Santiago de Compostela, Festival Internacional de Órgano de Morelia (Mexiko), dále koncerty v Notre-Dame v Paříži, v Chapelle royale ve Versailles aj. Ve Francii a Španělsku premiérovala dílo P. Ebena na text J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, vždy se čtenými texty v místním jazyce. Od roku 2011 pravidelně spolupracuje s Českou ambasádou v Madridu.

www.luciezakova.com