Ludovica Mosca (IT/ES)

všestranně talentovaná umělkyně světového renomé, původem Italka žijící ve Španělsku. Je renesanční osobností: klavíristkou, tanečnicí barokního tance a hráčkou na kastaněty, malířkou a profesorkou na Escola Luthier – Música a škole Juan Pedro Carrerro v Barceloně.

Koncertně vystupuje po celém světě (Evropa, USA, Latinská Amerika, Asie) a často působí jako lektorka kurzů zaměřených na klavírní interpretaci a pedagogiku, barokní tanec či kastaněty. Od roku 2013 je pravidelně zvána na Akademii múzických umění v Praze, kde vedla již několik mistrovských kurzů. Je autorkou nové urtextové edice Boileau-Urtext se skladbami pro klávesové nástroje J. S. Bacha, které opatřila velmi zajímavým komentářem týkajícím se barokních tanců. Bývá zvána do porot mezinárodních soutěží (Španělsko, Francie, USA, Česká republika).

Klavír studovala v Barceloně (G. Garganta, P. Vallribera, E. Casals), Antwerpách (F. Gevers) a v Paříži (A. Motard). Zúčastnila se mistrovských kurzů u osobností, jako jsou např. J. Demus, J. v. Immerseel, R. Tureck, G.Leonhard, J. Savall, G. Hadjinikos, S. Chelibidache, H. Zender. Je vítězkou několika mezinárodních cen (např. María Canals, Yamaha, Alex de Vries). Na svém repertoáru má hudbu od starých mistrů až po své současníky. Spolupracuje s mnoha skladateli, jimž premiérovala jejich díla (např. E. Carter, M. Feldman, G. Holst, atd.). Pravidelně nahrává pro španělský, belgický a mexický rozhlas a televizi a na svém kontě má mnoho CD pro klavír i pro kastaněty.

www.ludovicamosca.com